DIRECTIE

Directie

Beste ouders,

Hartelijk welkom in onze school. Op deze website vind je de noodzakelijkste informatie. Voor meer informatie kan je me altijd contacteren via mail: m.peremans@gbs-piramide-tilia.be en tijdens de schooluren op het schooltelefoonnummer: 02/756.55.00 en bij hoogdringendheid op mijn gsmnr 0475/39.91.98. Je kan ook een persoonlijk gesprek aanvragen.
Het pedagogisch project, het schoolreglement, de info van de voor- en naschoolse bewaking, de gegevens van ons CLB, de schoolraad, schoolbrochure vind je ook op de website.

GBS Piramide & Tilia is de gemeentelijke basisschool met 2 vestigingen:
de hoofdschool – GBS Piramide – ligt in Steenokkerzeel en de wijkschool, GS Tilia ligt in Melsbroek.
In de hoofdschool hebben we een lagere school met 13 klassen en een kleuterschool met 7 klassen. In de wijkschool hebben we alleen een lagere school en hebben we 7 klassen.
In de kleuterschool kunnen we steeds rekenen op een voltijdse kinderverzorgster die gedeeltelijk wordt betaald door de gemeente.
De klastitularissen in de lagere school krijgen ondersteuning van bijzondere leerkrachten. Dit voor muziek, LO en levensbeschouwelijke vakken.
We kunnen ook rekenen op een zorgteam onder leiding van een voltijdse zorgcoördinator.
GBS Piramide is de administratieve hoofdvestiging en alle gegevens van de leerlingen worden hier bewaard.

De instroom van onze scholen komt voornamelijk uit de gemeente Steenokkerzeel. In Piramide hebben we de instroom van onze kleuterschool naar de lagere school. In Tilia komen de meeste kinderen van de vrije kleuterschool De Zandkorrel naar onze school.

We staan open voor iedereen ongeacht de filosofische en/of religieuze opvatting van de kinderen en ouders. De totale persoonlijkheid van het kind staat centraal in onze opvoeding en in ons onderwijs. Behalve de cognitieve ontplooiing worden motorische, sociale, dynamisch-affectieve, emotionele en creatieve aspecten evenwaardig nagestreefd. Bijzondere aandacht gaat naar een kritische en creatieve ingesteldheid tegenover mens, milieu en samenleving.

De leerkrachten werken met de leerplannen van OVSG.(http://www.ovsg.be/)

De capaciteitsbepaling voor onze kleuterschool wordt per geboortejaar vastgelegd. Het thuisklasje zit samen verdeeld over de drie 1ste kleuterklassen. Er kunnen 40 kinderen instappen verspreid over de verschillende instapdagen en 48 kinderen voor de 1ste en 2de en 3de kleuterklassen. In de lagere school is er de capaciteit van 24 kinderen per klas, indien je meer informatie wenst kan je steeds contact met mij opnemen.

We werken samen met het CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Technologiestraat 1 te 1082 Sint-Agatha-Berchem. De medewerkers komen naar de school zodat de ouders zich niet moeten verplaatsen naar Sint – Agatha – Berchem. Je kan zelf contact met hen opnemen meer info krijg je via de folder van het CLB.

Ik dank jullie voor het vertrouwen dat jullie in onze school hebben en hoop dat we een goed kunnen samenwerken. Zonder de kinderen en de ouders hebben wij geen school!

Met vriendelijke groeten,

Mimi Peremans

Directeur GBS – Piramide & Tilia