Corona update Piramide-Tilia 27-01-2022

Corona update Piramide-Tilia 27-01-2022

Beste ouders,

er zijn nieuwe maatregelen voor het onderwijs.
We lichten ze hier toe:

 • De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4 positieve gevallen verdwijnt vanaf vandaag in het basisonderwijs.
  MAAR
  Wanneer de klasleerkracht afwezig is wegens ziekte zijn wij genoodzaakt deze klas toch thuis te zetten wegens overmacht. Ons team is continue uitgedund en vaak is er geen oplossing om klassen op te vangen. Uiteraard brengen we u hiervan op de hoogte.
 • Leerlingen van de basisschool mogen vanaf 27/1 na een hoogrisicocontact binnen het gezin (enkel en alleen) naar school blijven gaan.
  MAAR
  We zien dat kinderen met besmette huisgenoten vaak op termijn zelf positief testen.
  We rekenen erop dat iedereen thuis de inschatting maakt of je kind beter thuis blijft of naar school kan komen. Blijft je kind thuis dan kan je rekenen op afstandsonderwijs voor de lagere school.
  We rekenen er ook op dat jullie bij een besmetting thuis regelmatig zelftesten om zo de klasleerkracht en de klasgenootjes te beschermen. 
 • De CLB’s staan niet langer in voor de contactopsporing binnen het onderwijs. Alle contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als laagrisicocontacten. We zijn er niet van op de hoogte of jullie de berichtgeving van het CLB rond positieve gevallen zullen blijven ontvangen.

 

Wat moet je wel doen?

 • Is je kind ziek, dan blijft het thuis. Je volgt doktersadvies of het advies van de “mijn gezondheid vragenlijst”.
 • Je brengt de school (secretariaat + klasleerkracht), zoals steeds, op de hoogte van de afwezigheid, ziekte of besmetting.
 • Je bezorgt de school (secretariaat + klasleerkracht) een passend attest van de afwezigheid. Dit kan een doktersattest zijn, een ziektebriefje van de ouder of  een bewijs van positieve test. Contacteer ons wanneer er een probleem is.

 

Bedankt voor jullie medewerking,
hou het veilig en gezond.

Met vriendelijke groet,
Kim & Evelien