SCHOOLRAAD

De schoolraad van de school.

De schoolraad wordt steeds voor een periode van 4 jaar verkozen.
Op 1 april 2013 werd de schoolraad aangepast voor een periode van 4 jaar.
In april 2017 werd er een nieuwe schoolraad samengesteld voor 4 jaar.
De schoolraad geeft advies aan het gemeentebestuur na overleg met de 3 geledingen:

Afvaardiging van de leerkrachten:
Ilse De Smet (1K1B) – Esmeralda Vazquez (1L1B) – Lien Kuypers (2L5)

Afvaardiging van de ouders:
Yves Rillaerts (Tilia) – Leslie Leest (lagere school Piramide) – Sandra Niessens (kleuterschool Piramide)

Afvaardiging van de gecoöpteerde:
Peter De Wulf, Patrick Caudenbergh en Martine Sadin.

De voorzitter is Bert De Colvenaer en de secretaris is Yves Rillaerts.
De directeur en de schepen zijn aanwezig bij de vergadering als technici!
De schoolraad komt minstens 3x per jaar samen of op vraag van een van de geledingen.

Meer info kan je op volgende omzendbrief lezen.

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13494

Met vriendelijke groeten,

Mimi Peremans

Directeur GBS – Piramide & Tilia